Fastighetsskötsel

Vi åtar oss bl.a:

  • Gräsklippning och trimning
  • Busk och trädbeskärning
  • Trädfällning
  • Plantering och skötsel av rabatter
  • Ogräsrensning
  • Sopning och skräpplockning
  • Snöröjning och sandning
  • Kontroll av lekplatser
  • Rondering av soprum
  • Skötsel av ventilationsanläggningar

Kontakta oss