Lantbruk

Vi åtar oss alla jobb inom lantbruk såsom:

Plöjning, harvning, sådd, vältning, stubbearbetning, slåtter, strängning, vändning, pressning, snittvagn, trampning av silo, tröskning, gödselspridning, konstgödselspridning, växtskyddsbehandling, betesputsning. Vi tar även på oss att göra växtodlingsplan.


Kontakta oss